Rss Feed
Facebook button
Nabava - Pleter-usluge d.o.o.

Pleter-usluge d.o.o.

Stranice trgovačkog društva Pleter-usluge d.o.o.

Trgovačko društvo „Pleter-usluge“ d.o.o, osnovano Odlukom Vlade RH („Narodne novine“ br. 151/05, 92/08, 88/09 i 97/13) i u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, obveznik je Zakona o javnoj nabavi u dijelu nabava koja se odnose na ispunjenje ugovora sa vlasnikom/osnivačem sukladno čl. 10., st.1., t.12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13).

Postupci nabave roba, usluga i radova koje se ne odnose na ispunjenje ugovora sa vlasnikom/osnivačem provode se sukladno Pravilniku o nabavi Društva.

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Prikaz registra – 2016

Prikaz registra – 2015

Prikaz registra – 2014

 

PLAN NABAVE

 

Plan nabave za 2017.

 

Plan nabave za 2016.

I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu

 

Plan nabave za 2015.

 

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf

 

 

SAVJETOVANJE – članak  198. ZJN-a

 

 

 

 

 

 

Nabava

 


VIDEO

TAGOVI

NOVOSTI


HUMANITARNOST NA DJELU


BANNERI

About Me

Ministarstvo obrane, Oružane snage RH i NATO partneri prepoznali su nas kao pouzdanog poslovnog partnera. Prepoznajte i Vi naše kvalitete i dozvolite da postanemo dio vaše priče o uspješnom poslovanju. PLETER-USLUGE d.o.o. Vaš partner.

Logo društva Pleter usluge d.o.o.

Photos

Soba za sastanke RakitjeDom HB PulaDom HB PulaBistro PlusDom HV SplitSoba za sastanke dom HV SplitRestoran Poljud SplitDom HV Split