Natječaji

Povezani natječaji

21.06.2022

PRALJA – ZAGREB

Saznajte više
21.06.2022

PRALJA – VELIKA GORICA

Saznajte više
15.06.2022

DOMAR – ELEKTRIČAR – ZAGREB

Saznajte više
15.06.2022

KUHAR – KARLOVAC

Saznajte više
15.06.2022

ČISTAČ/ICA – VELIKA GORICA

Saznajte više
15.06.2022

VODITELJ RESTORANA – DELNICE

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
14.06.2022

VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU

OPIS POSLA: priprema i provodi postupke nabave roba, usluga i radova u skladu sa zakonskim propisima i važećim aktima Društva; priprema odluku / zapisnik o početku postupka nabave po nalogu nadležnog voditelja; priprema dokumentaciju o nabavi / upute za dostavu ponude u skladu sa potrebama korisnika i zahtjevima nositelja planiranja; objavljuje tekst oglasa u oglasnom dijelu NN / web stranici Društva ili upućuje poziv za dostavu ponuda; zaprima ponude i obavlja pregled, ocjenu i usporedbu ponuda; priprema prijedloge odluka o odabiru sukladno dobivenim rezultatima po provedenim postupcima nabave te dostavlja na ovjeru nadležnom voditelju; priprema i dostavlja prijedloge okvirnih sporazuma/ugovora o nabavi roba, usluga i radova sukladno provedenim postupcima nabave; priprema i dostavlja narudžbenice dobavljačima; primjenjuje knjigu standarda; po potrebi surađuje s nositeljima planiranja na izradi postupaka nabave; vodi evidenciju o sklopljenim okvirnim sporazumima/ugovorima i ispostavljenim narudžbenicama na mrežnom disku Društva.

 BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: ZAGREB

RAZINA OBRAZOVANJA:  VŠS/VSS-društveni smjer

RADNO ISKUSTVO: 1 godina radnog iskustva

VOZAČKI ISPIT: B kategorija

RAD NA RAČUNALU: rad na računalu, napredno

JEZICI: znanje najmanje jednog stranog jezika

NAČIN ZAPOSLENJA: Na određeno vrijeme – novootvoreni poslovi

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

ROK ZA PRIJAVU: 26.06.2022.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr  ili na broj faksa: 01/2306-997.

 

Povratak na listu