Natječaji

Povezani natječaji

21.06.2022

PRALJA – ZAGREB

Saznajte više
21.06.2022

PRALJA – VELIKA GORICA

Saznajte više
15.06.2022

DOMAR – ELEKTRIČAR – ZAGREB

Saznajte više
15.06.2022

KUHAR – KARLOVAC

Saznajte više
15.06.2022

ČISTAČ/ICA – VELIKA GORICA

Saznajte više
15.06.2022

VODITELJ RESTORANA – DELNICE

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
14.06.2022

VODITELJ KUHINJE – DELNICE

OPIS POSLA: Organizira operativni proces rada u kuhinji, rukovodi radom i nadzire rad kuhinjskog osoblja, naručuje i zaprima namirnice i ostali materijal za potrebe kuhinje, na osnovi dnevnih narudžbi i rezervacija izrađuje plan potreba sirovina i namirnica, sudjeluje u pripremi ponuda za domjenke, razne svečanosti te gastro manifestacije i priprema jela za iste, vrši kontolu i odgovoran je za primjenu normativa i receptura te educira kuhinjsko osoblje, organizira i nadzire provođenje HACCP sustava i implementiranog Sustava kvalitete prema normi ISO, vodi evidencije o kuhinjskoj opremi i inventaru,brine o kvaliteti pruženih usluga.

BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: DELNICE

RAZINA OBRAZOVANJA:  KV, VKV, SSS – kuhar

RADNO ISKUSTVO: 5 godina radnog iskustva na poslovima samostalnog kuhara

NAČIN ZAPOSLENJA: Na neodređeno vrijeme – novootvoreni poslovi

PREDNOST:  kuhar majstor,  rad na istim ilisličnim poslovima, rad na računalu (MS Office paket)

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

ROK ZA PRIJAVU: 26.06.2022.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr  ili na broj faksa: 01/2306-997.

Povratak na listu