Natječaji

Povezani natječaji

22.10.2021

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – PETRINJA

Saznajte više
21.10.2021

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – DELNICE

Saznajte više
21.10.2021

KUHAR – DELNICE

Saznajte više
13.10.2021

KUHAR – RAKITJE

Saznajte više
13.10.2021

KUHAR – MALI LOŠINJ

Saznajte više
13.10.2021

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – KARLOVAC

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
07.10.2021

VODITELJ ODJELA ZA FINANCIJE – ZAGREB

OPIS POSLA: organizira, koordinira i rukovodi radom Odjela za financije; provodi odluke Uprave Društva; sudjeluje u izradi normativnih akata iz djelokruga svog rada; sudjeluje u izradi godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova poslovanja i razvoja Društva; organizira i nadzire zakonitu obradu, kontrolu ispravnosti, evidenciju, likvidaturu i knjiženje knjigovodstvenih isprava u glavnoj i pomoćnim knjigama Društva i ostale poslovne dokumentacije Društva iz djelokruga rada; organizira i nadzire uskladu podataka stanja obveze i potraživanja prema poslovnim partnerima Društva; skrbi o podmirivanju obveza i provodi podmirivanje obveza Društva; skrbi o naplati nenaplaćenih potraživanja; organizira i nadzire dostavu dokumentacije za obračun plaće zaposlenicima i unos podataka za naknade plaća/drugog dohotka u program za obračun plaće, obračunu i isplati naknada/drugog dohotka, poraz i doprinosa; nadzire ažuriranje podataka kroz sustav komunikacije sa PU RH (fiskalizacija); organizira vođenje blagajne Društva; skrbi o urudžbiranju i arhiviranju poslovne dokumentacije.

BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: ZAGREB

 

RAZINA OBRAZOVANJA:  VSS – ekonomska struka

 

RADNO ISKUSTVO: 5 godina, na istim ili sličnim poslovima

 

VOZAČKI ISPIT: B kategorija

 

STRANI JEZIK: engleski

 

RAD NA RAČUNALU: napredno znanje na računalu

 

NAČIN ZAPOSLENJA: Na određeno vrijeme – novootvoreni poslovi

 

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

 

ROK ZA PRIJAVU: 15.10.2021.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr  ili na broj faksa: 01/2306-997.

Povratak na listu