Natječaji

Povezani natječaji

14.07.2020

POMOĆNI RADNICI U KUHINJI – SPLIT

Saznajte više
01.07.2020

ČISTAČICA – RIJEKA

Saznajte više
24.06.2020

ČISTAČICA – KARLOVAC

Saznajte više
24.06.2020

ČISTAČICA – ZAGREB

Saznajte više
24.06.2020

ČISTAČICA – VELIKA GORICA

Saznajte više
24.06.2020

ČISTAČICA – PETRINJA

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
26.06.2020

VODITELJ ODJELA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE – ZAGREB

OPIS POSLA: Organiziranje i koordiniranje radom Odjela za pravne i opće poslove, davanje pravnih savjeta, mišljenja i tumačenja za potrebe Društva, pružanje pravne podrške, sudjelovanje u izradi nacrta odluka, općih i normativnih akata Društva te normativnih akata iz svog djelokruga rada, izrada ugovora, davanje mišljenja na prijedloge ugovora i drugih akata, sustavno praćenje zakonskih propisa iz sudske prakse vezane za poslovanje Društva te davanje stručnog mišljenja i uputa za njihovu primjenu. Organizira rad pisarnice i pismohrane.

BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: ZAGREB

RAZINA OBRAZOVANJA: VSS – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava – diplomirani pravnik

STRUČNI ISPIT: položen pravosudni ispit

RADNO ISKUSTVO: 3 godine

INFORMATIČKA ZNANJA : excel, word, internet, powerpoint

NAČIN ZAPOSLENJA: Na određeno vrijeme – zamjena za dugotrajno bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

ROK ZA PRIJAVU: 05.07.2020.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU – pdf

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr ili na broj faksa: 01/2306-997

Povratak na listu