Natječaji

Povezani natječaji

19.04.2024

POMOĆNI RADNIK/ICA U KUHINJI – ZAGREB

Saznajte više
18.04.2024

ČISTAČ/ICA – SPLIT

Saznajte više
18.04.2024

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – PULA

Saznajte više
18.04.2024

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – POŽEGA

Saznajte više
18.04.2024

KUHAR SPECIJALIST – PULA

Saznajte više
18.04.2024

PULA- POMOĆNI UGOSTITELJSKI RADNIK

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
11.03.2024

VODITELJ ODJELA ZA PRODAJU KLJUČNIM KUPCIMA – ZAGREB

Snaga trgovačkog društva „Pleter-usluge“ d.o.o. leži u našem kolektivu.

Upotpunjujemo sinergiju do sada stečenih znanja, kompetencija i vještina naših djelatnika s dodatnim usavršavanjem i napredovanjem.

Želiš li nam biti kolega? Što čekaš? Prijavi se na natječaj i pridruži nam se!

 

OPIS POSLA: organizira, koordinira i rukovodi radom Odjela sukladno zakonskim propisima, pravilima struke i propisanim aktima Društva, nadzire i kontrolira rad Odjela te vodi računa o efikasnosti obavljenih poslova iz svog djelokruga rada, predlaže strategiju prodaje i marketinga, prati zakonske propise i usklađuje ih sa aktima Društva iz djelokruga svog rada, predlaže i priprema kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove prodaje Društva, nadzire i kontrolira izradu prijedloga ugovora iz djelokruga svog rada, provodi složenije postupke prodaje, prati objavljene javne natječaje te pravovremeno o istim obavještava organizacijske jedinice, organizira i nadzire prodaju kapaciteta prodaje putem javnih natječaja, vrši analizu objavljenih javnih natječaja i predlaže sudjelovanje na istim, surađuje sa organizacijskim jedinicama na izradi ponuda za javne natječaje, koordinira i nadzire postupke prodaje u kojima sudjeluje Društva, inicira, upravlja, sudjeluje i kontrolira proces pregovaranja i ugovaranja s potencijalnim kupcima, izrađuje prijedloga planova i programa iz svog djelokruga rada te prati realizaciju istih, izrađuje plan za unapređenje i povećanje prodaje s izračunom troškova, te prati realizaciju istih, organizira i nadzire organizaciju prodajnih aktivnosti i akcije izrađuje analize realizacije planova prodaje, istraživanja tržišta za svaku djelatnost Društva te kreira prodajnu strategiju, predlaže prodajnu politiku cijena odnosno korekciju cijena usluga koje je Društvo u mogućnosti pružiti, radi na razvoju, brendiranju proizvoda te izvršavanju i provođenju marketing strategije, organizira i nadzire promotivne aktivnosti na mrežnim stranicama Društva, web shopu i vanjskim online servisima, organizira i nadzire pripremu ugovora o prodaji, organizira izradu uputa za rad iz djelokruga svog rada i prati primjenu istih, inicira propisivanje i uvođenje standarda iz djelokruga svog rada, sudjeluje u izradi normativnih akata iz svog djelokruga rada, primjenjuje propisane i naložene mjere ZNR i ZOP te brine o kakvoći primjene istih u svom području rada, o svom radu podnosi izvješća voditelju Samostalne službe za nabavu i institucionalnu prodaju, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Samostalne službe za nabavu i institucionalnu prodaju i Uprave Društva

 

BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: ZAGREB

RAZINA OBRAZOVANJA: VSS, društveni smjer

RADNO ISKUSTVO: 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

VOZAČKI ISPIT: B kategorija

POSEBNI UVJETI: završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

RAD NA RAČUNALU: napredno znanje rada na računalu

JEZICI: znanje najmanje jednog stranog jezika

NAČIN ZAPOSLENJA: Na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

ROK ZA PRIJAVU: 17.03.2024.

 

NUDIMO: rad u uspješnom i stabilnom Društvu te dinamičnom kolektivu, definirano radno vrijeme 40 sati tjedno, prijevoz plaćen u cijelosti, uvećane satnice za prekovremene sate i rad blagdanom, mogućnost dogovora i zamjena prilikom korištenja godišnjeg odmora, stalni radni odnos – mogućnost prijave na neodređeno nakon probnog rada, mogućnost napredovanja, isplata regresa, božićnice i dara za djecu, osigurana priznanja za rezultate

  • Osigurana radno zaštitna odjeća i obuća
  • Osiguran uhodani tim koji Vas željno iščekuje
  • Osigurane razne pogodnosti djelatnika društva

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr ili na broj faksa: 01/2306-997

Povratak na listu