Natječaji

Povezani natječaji

21.06.2022

PRALJA – ZAGREB

Saznajte više
21.06.2022

PRALJA – VELIKA GORICA

Saznajte više
15.06.2022

DOMAR – ELEKTRIČAR – ZAGREB

Saznajte više
15.06.2022

KUHAR – KARLOVAC

Saznajte više
15.06.2022

ČISTAČ/ICA – VELIKA GORICA

Saznajte više
15.06.2022

SPLIT – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
15.06.2022

VODITELJ RESTORANA – DELNICE

OPIS POSLA: vodi restoran koji prosječno dnevno radi manje od 450 ručaka ili 600 obroka;organizira i koordinira operativni proces rada u restoranu sukladno zakonskim propisima, pravilima struke i normativnim aktima Društva; izrađuje ponude na upit; aktivno sudjeluje u prodaji ugostiteljskih kapaciteta; predlaže cijene ugostiteljske ponude te uvođenje novog asortimana u ponudi; sudjeluje u izradi planskih dokumenata; analizira rezultate poslovanja i predlaže mjere za poboljšanje istih, kontrolira izvršenje planskih zadataka; aktivno sudjeluje u provođenju implementacije i održavanja HACCP sustava te implementiranog sustava kvalitete prema normi ISO; radi na unaprjeđenju organizacije poslovanja iz svog djelokruga rada; naručuje i organizira nabavu optimalnih količina namirnica i drugog materijala; vodi računa o utrošku materijala; vodi evidencije o restoranskoj opremi i sitnom inventaru te je materijalno i financijski odgovoran za stanje iste; vodi brigu i odgovara za rokove trajanja sirovina i namirnica u svom djelokrugu rada; sastavlja raspored rada radnika restorana; brine o redovitom obavljanju zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom; nadzire rad radnika, brine o kakvoći obavljenih radova kao i ljubaznosti i uslužnosti osoblja, potiče radnike na bolju kvalitetu rada; provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara te brine o sigurnosti radnika; nadzire pravilan obračun i polaganje dnevnog utrška, uz vođenje odgovarajućih evidencija.

BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: DELNICE

RAZINA OBRAZOVANJA:  VSS/VŠS/SSS hotelijerska, ekonomska, turistička, ugostiteljska (društveni smjer)

RADNO ISKUSTVO: 3 godina radnog iskustva – prednost rad na istim ili sličnim poslovima

NAČIN ZAPOSLENJA: Na neodređeno vrijeme – novootvoreni poslovi

PREDNOST:  rad na računalu (MS Office paket), znanje jednog svjetskog stranog jezika (prednost engleski jezik)

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

ROK ZA PRIJAVU: 26.06.2022.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr  ili na broj faksa: 01/2306-997.

 

Povratak na listu