Natječaji

Povezani natječaji

28.02.2024

POMOĆNI RADNIK/ICA U KUHINJI – PLOČE

Saznajte više
26.02.2024

ČISTAČ/ICA – GRANIČNI PRIJELAZ STRMICA

Saznajte više
26.02.2024

ČISTAČ/ICA – ZAGREB

Saznajte više
26.02.2024

KUHAR – KARLOVAC

Saznajte više
22.02.2024

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU II STUPNJA – ZAGREB

Saznajte više
22.02.2024

KUHAR – DELNICE

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
08.05.2023

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA INFORMATIČKU POTPORU – ZAGREB

Snaga trgovačkog društva „Pleter-usluge“ d.o.o. leži u našem kolektivu.

Upotpunjujemo sinergiju do sada stečenih znanja, kompetencija i vještina naših djelatnika s dodatnim usavršavanjem i napredovanjem.

Želiš li nam biti kolega? Što čekaš? Prijavi se na natječaj i pridruži nam se!

 

OPIS POSLA: organizira, koordinira i rukovodi radom Samostalne službe sukladno zakonskim propisima, pravilima struke i normativnim aktima Društva; nadzire rad Samostalne službe te vodi računa o kakvoći obavljenih radova iz svog područja rada; sudjeluje u izradi normativnih akata iz svog djelokruga rada; izrađuje i organizira  izradu prijedloge planova i programa iz svog djelokruga rada te prati realizaciju istih; izrađuje i organizira izradu uputa za rad iz djelokruga svog rada i prati primjenu istih; inicira propisivanje i uvođenje standarda iz djelokruga svog rada; nadzire i organizira nadzor primjene zakona i drugih propisa te akata Društva iz djelokruga svog rada u operativnim organizacijskim jedinicama; brine o sistemskim rješenjima za AOP; predlaže uvođenje novih rješenja i tehnologija za AOP; organizira implementaciju i implementira nova rješenja i tehnologije za AOP; planira potrebe za informatičkom i komunikacijskom opremom; planira održavanje informatičke i komunikacijske opreme i sustava;  predlaže, organizira i provodi  informatičku izobrazbu radnika; organizira pohranjivanje (backup) podataka; poduzima i organizira poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu poslovnog informacijskog sustava; surađuje s pružateljima usluga informatičke potpore; brine o ažurnoj dokumentaciji informatičkog i telekomunikacijskog sustava; daje prijedlog za obrazovanje i stručno usavršavanje radnika iz djelokruga svog rada;   provodi odluke Uprave Društva; o svom radu podnosi izvješća Upravi Društva.

 

BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: ZAGREB

RAZINA OBRAZOVANJA: – VŠS, VSS, informatička ili tehnička struka

RADNO ISKUSTVO:  – 5 godina radnog  iskustva na istim ili sličnim poslovima

POSEBNI UVJETI:

– napredno poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B kategorije

– engleski jezik

NAČIN ZAPOSLENJA: Na neodređeno vrijeme – novootvoreni poslovi

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

ROK ZA PRIJAVU:  17.05.2023.

 

NUDIMO: rad u uspješnom i stabilnom Društvu te dinamičnom kolektivu, definirano radno vrijeme 40 sati tjedno, prijevoz plaćen u cijelosti, uvećane satnice za prekovremene sate i rad blagdanom, mogućnost dogovora i zamjena prilikom korištenja godišnjeg odmora, stalni radni odnos – mogućnost prijave na neodređeno nakon probnog rada, mogućnost napredovanja, isplata regresa, božićnice i dara za djecu, osigurana priznanja za rezultate

  • Osiguran uhodani tim koji Vas željno iščekuje
  • Osigurane razne pogodnosti djelatnika društva

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr  ili na broj faksa: 01/2306-997

Povratak na listu