Natječaji

Povezani natječaji

28.02.2024

POMOĆNI RADNIK/ICA U KUHINJI – PLOČE

Saznajte više
26.02.2024

ČISTAČ/ICA – GRANIČNI PRIJELAZ STRMICA

Saznajte više
26.02.2024

ČISTAČ/ICA – ZAGREB

Saznajte više
26.02.2024

KUHAR – KARLOVAC

Saznajte više
22.02.2024

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU II STUPNJA – ZAGREB

Saznajte više
22.02.2024

KUHAR – DELNICE

Saznajte više
Povratak na listu
natjecaj
24.02.2023

VODITELJ SLUŽBE ZA POTPORU DJELATNOSTIMA – ZAGREB

Snaga trgovačkog društva „Pleter-usluge“ d.o.o. leži u našem kolektivu.

Upotpunjujemo sinergiju do sada stečenih znanja, kompetencija i vještina naših djelatnika s dodatnim usavršavanjem i napredovanjem.

Želiš li nam biti kolega? Što čekaš? Prijavi se na natječaj i pridruži nam se!

 

OPIS POSLA: organizira rad, koordinira i rukovodi radnicima u obavljanju poslova vezanih uz stručnu i administrativnu potporu organizacijskim jedinicama Društva u djelatnosti ugostiteljstva i trgovine sukladno važećim zakonskim propisima, internim aktima Društva i pravilima struke, organizira rad, koordinira i rukovodi radnicima u organizacijskim jedinicama koje su u kategoriji smještajnih objekata, u suradnji s voditeljima odjela izrađuje i  direktoru Sektora dostavlja podloge za izradu godišnjeg plana nabave i poslovanja za djelatnost ugostiteljstva,  trgovine i smještajne objekte, organizira i provodi nadzor i kontrolu svih procesa rada ugostiteljskih, smještajnih i maloprodajnih objekata Društva i o tome pravovremeno izvještava direktora Sektora,          organizira, koordinira i nadzire HACCP sustav, radi na izgradnji i usavršavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO u području svoje nadležnosti, predlaže cijene usluga i normative rada iz svog djelokruga rada, kontrolira izvršenje planskih zadataka i ostvarenih prihoda i troškova, predlaže i izrađuje programe bolje učinkovitosti organizacijskih jedinica, organizira proces izrade gotovih i polugotovih jela i slastica, organizira i nadzire sustav prodaje ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta (izrada ponuda, cjenika, analiza realizacije),     daje prijedloge za unapređenje prodaja proizvoda i usluga, inicira i daje prijedlog prodajnih cijena usluga i proizvoda, permanentno radi na uvođenju novih znanja, tehnologija i trendova kao i na edukaciji zaposlenih u djelatnosti, daje prijedlog za unaprjeđenje i nadzire rad poslovne aplikacije modula ugostiteljstvo, veleprodaja, maloprodaja, recepcija i sitan inventar (struktura dokumenta, izvještaji, pregledi), nadzire obradu ulazne i izlazne poslovne dokumentacije, redovito i ažurno informira direktora Sektora o svim bitnim aktivnostima u svom djelokrugu rada.

 

BROJ RADNIKA: 1

MJESTO RADA: ZAGREB

RAZINA OBRAZOVANJA:VSS, smjer ekonomija/hotelijerstvo/ugostiteljstvo/

prehrambeno-biotehnološki/agronomski

RADNO ISKUSTVO: 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

VOZAČKI ISPIT: B kategorija

RAD NA RAČUNALU: napredno znanje rada na računalu

JEZICI: znanje najmanje jednog stranog jezika

NAČIN ZAPOSLENJA: Na neodređeno vrijeme – novootvoreni poslovi

RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme

ROK ZA PRIJAVU: 05.03.2023.

 

NUDIMO: rad u uspješnom i stabilnom Društvu te dinamičnom kolektivu, definirano radno vrijeme 40 sati tjedno, prijevoz plaćen u cijelosti, uvećane satnice za prekovremene sate i rad blagdanom, mogućnost dogovora i zamjena prilikom korištenja godišnjeg odmora, stalni radni odnos – mogućnost prijave na neodređeno nakon probnog rada, mogućnost napredovanja, isplata regresa, božićnice i dara za djecu, osigurana priznanja za rezultate

  • Osiguran uhodani tim koji Vas željno iščekuje
  • Osigurane razne pogodnosti djelatnika društva

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 103. Zakona u svrhu ostvarivanje prava prednosti.  Popis dokaza nalazi se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja pod sljedećom poveznicom: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Molbe s kratkim životopisom primamo na adresu: Čerinina 23, Zagreb,

e-mail adresu: natjecaj@pleter-usluge.hr ili na broj faksa: 01/2306-997.

Povratak na listu