Nabava

Trgovačko društvo „Pleter-usluge“ d.o.o, osnovano Odlukom Vlade RH („Narodne novine“ br. 151/05, 92/08, 88/09 i 97/13) i u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, obveznik je Zakona o javnoj nabavi u dijelu nabava koja se odnose na ispunjenje ugovora sa vlasnikom/osnivačem sukladno čl. 10., st.1., t.12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13).

Postupci nabave roba, usluga i radova koje se ne odnose na ispunjenje ugovora sa vlasnikom/osnivačem provode se sukladno Pravilniku o nabavi Društva.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Prikaz registra – 2016
Prikaz registra – 2015
Prikaz registra – 2014
 
PLAN NABAVE
Plan nabave za 2017.
Plan nabave za 2016.
I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015.

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf
SAVJETOVANJE – članak  198. ZJN-a