Nabava

Trgovačko društvo „Pleter-usluge“ d.o.o, osnovano je Odlukom Vlade RH („Narodne novine“ br. 151/05, 92/08, 88/09 i 97/13) i u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.

POSTUPCI NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PROVODE SE SUKLADNO PRAVILNIKU O NABAVI DRUŠTVA

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Prikaz registra – 2017
Prikaz registra – 2016
Prikaz registra – 2015
Prikaz registra – 2014

PLAN NABAVE
Plan nabave za 2017.
Plan nabave za 2016.
I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015.

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf

 

POSTUPCI NABAVE U 2019. g.

Otvoreni postupak nabave osobnih vozila putem operativnog leasinga – PU-VV-003/2019

Otvoreni postupak nabave tehnološke opreme kuhinje restorana ,,Fina”, Zagreb – PU-VV-004/2019