Nagrade i priznanja

Zahvalnica za potporu aktivnosti "Uspostava i održavanje ekspedicijskog kampa"

Zahvalnica za uspješnu suradnju i pruženu pomoć pri organizaciji Međunarodne vojne vježbe ”ŠTIT”

Zahvalnica za pomoć pri organizaciji biciklijade

Zahvalnica za uspješnu suradnju te kvalitetno i nesebično pružanje usluga korisnicima

Zahvala za sudjelovanje u realizaciji 4. zavičajnog kviza ”KRASNA ZEMLJO”

Zahvala pri organizaciji IPA CRO-FLOODS 2012 Field Exercise

Zahvalnica za pomoć pri organizaciji Turopoljske trke

Zahvalnica za suradnju prilikom obilježavanja 18.obljetnice Središta za obuku HRM-a

Zahvalnica za pomoć pri djelovanju Caritasa župe sv.Ante u Kninu

Osvojeno treće mjesto u malonogometnom turniru

Zahvalnica za iskazanu suradnju te potporu u izvršenju zadaća