Natječaji

natjecaj
17.02.2020

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – VELIKA BUNA

Saznajte više
12.02.2020

ČISTAČICA – OSIJEK

Saznajte više
04.02.2020

VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU PREHRAMBENIH, TRGOVAČKIH ROBA I POTROŠNOG MATERIJALA – ZAGREB

Saznajte više
04.02.2020

STRUČNI REFERENT ZA NABAVU HIGIJENSKO-POTROŠNOG I UREDSKOG MATERIJALA – ZAGREB

Saznajte više
04.02.2020

VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU SITNOG INVENTARA, OPREME I INFORMATIČKO KOMUNIKACIJSKIH ROBA I USLUGA – ZAGREB

Saznajte više
04.02.2020

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – ZAGREB

Saznajte više