Osnovni Podaci

Tvrtka: PLETER-USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Skraćena tvrtka: PLETER-USLUGE d.o.o.
Adresa: Zagreb, Čerinina 23
Temeljni kapital: 29.113.300,00 kuna uplaćeno u cijelosti
MBS: 080556101
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 50056328499
Osnivač: Republika Hrvatska
Žiro račun: 2390001-1100338591 kod Hrvatske poštanske banke d.d. , Jurišićeva 4, Zagreb
Predsjednik Uprave : Marijan Mareković
Član Uprave : Denis Skubic
Članica Uprave : Martina Puljić

VIZIJA I MISIJA

Naša misija
Vodeći računa o specifičnim zahtjevima korisnika usluga, društvo „Pleter-usluge d.o.o.“ pruža ugostiteljske, hotelijerske, usluge čišćenja i održavanja objekata na kvalitetan i korisnicima zadovoljavajući način, direktno ili putem outsourcinga.
Naša vizija
Kvalitetom i pouzdanošću svoga poslovanja ostvariti povjerenje klijenata na tržištu ugostiteljskih i catering usluga te profilirati kao vodeća tvrtka za pružanje navedenih usluga državnim ustanovama, većim gospodarskim subjektima kao i manjim tvrtkama.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI

U sljedećem trogodišnjem razdoblju trgovačkom društvu „Pleter-usluge d.o.o.“ cilj je povećanje udjela na tržištu te preuzimanje uslužnih poslova drugih dijelova državne uprave. Stalnom brigom za korisnike kontinuirano poboljšavati kvalitetu usluge i proširiti ponudu usluga kako bi zadovoljavale potrebe sadašnjih i budućih korisnika usluge.

OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. Društvena odgovornost

  • Svojim poslovanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika.

 

2. Profesionalnost

  • Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran, transparentan i profesionalan način sukladno zahtjevima struke za što posjeduje potrebna znanja, vještine i resurse.

 

3. Etičnost

  • Društvo savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjava svoje obveze prema radnicima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i vlasniku.

 

4. Organizacijska okolina

  • Primjenom novih tehnologija uz unapređenje organizacije rada Društvo nastoji optimizirati radne i poslovne procese.

 

OSNOVNI PRINCIPI U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM STRANAMA

Osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim stranama su zadovoljstvo korisnika usluge, uzajamni odnosi s dobavljačima, stalni nadzor nad poslovnim procesima te društveno odgovorno poslovanje. Posebnu pozornost pridajemo prikupljanju informacija o stupnju zadovoljstva korisnika naših uslug

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 

UPRAVA
  • Predsjednik Uprave
  • Član Uprave
  • Članica Uprave

 

SEKTOR UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI, TRGOVINE, RAZVOJA I STANDARDIZACIJU

SLUŽBA DJELATNOSTI RESTORANA, SMJEŠTAJA I TRGOVINE
ODJEL ZA VOJNU PREHRANU I OSTALU RESTORANSKU DJELATNOST

 

SEKTOR  UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA

ODJEL DJELATNOSTI ČIŠĆENJA I HORTIKULTURE
ODJEL DJELATNOSTI PRAONICA

 

UNUTARNJA KONTROLA I KORPORATIVNA SIGURNOST
SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU
SLUŽBA ZA PRODAJU I MARKETING
SLUŽBA ZA INFORMATIČKU POTPORU
ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
ODJEL ZA KADROVSKE POSLOVE
ODJEL ZA PLANIRANJE I NABAVU
ODJEL ZA FINANCIJE