Osnovni Podaci

Tvrtka: PLETER-USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Skraćena tvrtka: PLETER-USLUGE d.o.o.
Adresa: Zagreb, Čerinina 23
Temeljni kapital: 16.612.500,00 kuna uplaćeno u cijelosti
MBS: 080556101
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 50056328499
Osnivač: Republika Hrvatska
Žiro račun: 2390001-1100338591 kod Hrvatske poštanske banke d.d. , Jurišićeva 4, Zagreb
Predsjednik Uprave : Marijan Mareković
Član Uprave : Denis Skubic
Članica Uprave : Martina Puljić

VIZIJA I MISIJA

Naša misija
Vodeći računa o specifičnim zahtjevima korisnika usluga, društvo „Pleter-usluge d.o.o.“ pruža ugostiteljske, hotelijerske, usluge čišćenja i održavanja objekata na kvalitetan i korisnicima zadovoljavajući način, direktno ili putem outsourcinga.
Naša vizija
Kvalitetom i pouzdanošću svoga poslovanja ostvariti povjerenje klijenata na tržištu ugostiteljskih i catering usluga te profilirati kao vodeća tvrtka za pružanje navedenih usluga državnim ustanovama, većim gospodarskim subjektima kao i manjim tvrtkama.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI

U sljedećem trogodišnjem razdoblju trgovačkom društvu „Pleter-usluge d.o.o.“ cilj je povećanje udjela na tržištu te preuzimanje uslužnih poslova drugih dijelova državne uprave. Stalnom brigom za korisnike kontinuirano poboljšavati kvalitetu usluge i proširiti ponudu usluga kako bi zadovoljavale potrebe sadašnjih i budućih korisnika usluge.

OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. Društvena odgovornost

 • Svojim poslovanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika.

 

2. Profesionalnost

 • Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran, transparentan i profesionalan način sukladno zahtjevima struke za što posjeduje potrebna znanja, vještine i resurse.

 

3. Etičnost

 • Društvo savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjava svoje obveze prema radnicima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i vlasniku.

 

4. Organizacijska okolina

 • Primjenom novih tehnologija uz unapređenje organizacije rada Društvo nastoji optimizirati radne i poslovne procese.

 

OSNOVNI PRINCIPI U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM STRANAMA

Osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim stranama su zadovoljstvo korisnika usluge, uzajamni odnosi s dobavljačima, stalni nadzor nad poslovnim procesima te društveno odgovorno poslovanje. Posebnu pozornost pridajemo prikupljanju informacija o stupnju zadovoljstva korisnika naših usluga

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 • PREDSJEDNIK UPRAVE: Mr.sc. Marijan Mareković
 • ČLAN UPRAVE: Denis Skubic, dipl.oec.
 • ČLANICA UPRAVE: Martina Puljić, mag.oec, univ.spec.oec
 • Tajnica Uprave: Dunja Eror
 • Voditeljica unutarnje kontrole i korporativne sigurnosti: Mr.sc. Sunčica Lijić Račić
 • Voditeljica Službe kadrovskih poslova: Danijela Pocrnić, dipl.iur.
 • Voditelj Središnje službe zaštite na radu: Ivan Mihalina, dipl.ing.sig.

 

SEKTOR UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI I TRGOVINE

 • Direktor: Damir Stanišić, dipl.oec.
 • Voditelj Službe ugostiteljskih djelatnosti i trgovine: Mate Jović, dipl.oec.
 • Voditeljica Odjela djelatnosti restorana: Zorica Gašparić, dipl.oec.
 • Voditelj Odjela za kontrolu kvalitete, razvoj i standardizaciju djelatnosti: Josip Vrdoljak, mag.ing.agr.

 

SEKTOR POTPORE POSLOVNIM OPERACIJAMA

 • Direktor: Zlatko Vuić, dipl. ing.

 

ODJEL ZA NABAVU ROBA, USLUGA I RADOVA

 • Voditeljica Odjela za plan i analizu: Iva Štifter Knezić, dipl.oec.
 • Voditeljica Odjela za prodaju: Martina Mikelin, univ.bacc.oec.
 • Voditeljica Odjela za nabavu roba, usluga i radova: Nikolina Prša, mag.oec.

 

SEKTOR ZA FINANCIJE I INFORMATIČKU POTPORU

 • Direktorica: Marica Žepina, dipl.oec.
 • Voditeljica Odjela za računovodstvo: Iva Kapetan, dipl.oec.
 • Voditeljica Odjela za platni promet i obračun plaća: Ivana Škugor, dipl.oec.
 • Voditelj Službe informatičke potpore: Marko Škugor, dipl.ing.

 

SEKTOR UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA

 • Direktorica: Vesna Stajčić, dipl.ing.arh.
 • Voditelj odjela čišćenja i hortikulturnog uređenja: Marijan Ratešić
 • Voditelj odjela djelatnosti praonica rublja: Željko Jozić
 • Voditelj voznog parka: Vlado Cvitanić, dipl.ing.