Osnovni Podaci

Tvrtka: PLETER-USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Skraćena tvrtka: PLETER-USLUGE d.o.o.
Adresa: Zagreb, Čerinina 23
Temeljni kapital: 3.863.970,00 € uplaćeno u cijelosti
MBS: 080556101
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 50056328499
Osnivač: Republika Hrvatska
Vlasnička struktura: 100% Republika Hrvatska
Žiro račun: 2390001-1100338591 kod Hrvatske poštanske banke d.d. , Jurišićeva 4, Zagreb
Predsjednica Uprave: Martina Puljić
Član Uprave: Denis Skubic
Član Uprave: Berislav Rončević

VIZIJA I MISIJA

Naša misija
Vodeći računa o specifičnim zahtjevima korisnika usluga, društvo „Pleter-usluge d.o.o.“ pruža ugostiteljske, hotelijerske, usluge čišćenja i održavanja objekata na kvalitetan i korisnicima zadovoljavajući način, direktno ili putem outsourcinga.
Naša vizija
Kvalitetom i pouzdanošću svoga poslovanja ostvariti povjerenje klijenata na tržištu ugostiteljskih i catering usluga te profilirati kao vodeća tvrtka za pružanje navedenih usluga državnim ustanovama, većim gospodarskim subjektima kao i manjim tvrtkama.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI

U sljedećem trogodišnjem razdoblju trgovačkom društvu „Pleter-usluge d.o.o.“ cilj je povećanje udjela na tržištu te preuzimanje uslužnih poslova drugih dijelova državne uprave. Stalnom brigom za korisnike kontinuirano poboljšavati kvalitetu usluge i proširiti ponudu usluga kako bi zadovoljavale potrebe sadašnjih i budućih korisnika usluge.

OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. Društvena odgovornost

  • Svojim poslovanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika.

 

2. Profesionalnost

  • Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran, transparentan i profesionalan način sukladno zahtjevima struke za što posjeduje potrebna znanja, vještine i resurse.

 

3. Etičnost

  • Društvo savjesno, odgovorno i u skladu s etičkim načelima ispunjava svoje obveze prema radnicima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i vlasniku.

 

4. Organizacijska okolina

  • Primjenom novih tehnologija uz unapređenje organizacije rada Društvo nastoji optimizirati radne i poslovne procese.

 

OSNOVNI PRINCIPI U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM STRANAMA

Osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim stranama su zadovoljstvo korisnika usluge, uzajamni odnosi s dobavljačima, stalni nadzor nad poslovnim procesima te društveno odgovorno poslovanje. Posebnu pozornost pridajemo prikupljanju informacija o stupnju zadovoljstva korisnika naših usluga.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 

UPRAVA
Predsjednica Uprave: Martina Puljić, mag.oec, univ.spec.oec.
Član Uprave: Denis Skubic, dipl. oec.
Član Uprave: Berislav Rončević, dipl. iur.

 

SEKTOR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
Direktor: Mate Jović, dipl. oec.
Tel: 01/4627-779

SEKTOR ODRŽAVANJA I USLUŽNIH DJELATNOSTI
Direktor: Ivan Mihalina, dipl.ing.sig.
Tel: 01/4627-414

KONTROLING, KORPORATIVNA SIGURNOST I STANDARDIZACIJA
Voditeljica: mr.sc. Sunčica Lijić Račić
Tel: 01/4627-773

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMATIČKU POTPORU
Voditelj: Damir Gurović, dipl.ing.
Tel: 01/4627-788

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA NABAVU I INSTITUCIONALNU PRODAJU
Voditeljica: Andreja Petrak, dipl.oec.
Tel: 01/4627-784

ODJEL ZA VOJNU PREHRANU I OSTALU RESTORANSKU DJELATNOST
Voditeljica: Zorica Gašparić, dipl.oec.
Tel: 01/4627-795

ODJEL ZA MALOPRODAJU
Voditelj: Nikola Žugaj, dipl.ing.sig.
Tel: 01/4627-785

ODJEL ZA NABAVU
Voditeljica: Tamara Pjerobon, dipl.iur.
Tel: 01/4627-768

ODJEL ZA PRODAJU KLJUČNIM KUPCIMA
Voditeljica: Sara Kezele, mag.oec.
Tel: 01/4627-902

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
Voditeljica: Iva Vuković, mag.iur.
Tel: 01/4627-776

ODJEL ZA FINANCIJE
Voditelj: Dražen Kralj, dipl.oec.
Tel: 01/4627-774

ODJEL DJELATNOSTI ČIŠĆENJA I HORTIKULTURE
Voditelj: Marijan Ratešić
Tel: 01/3877-402

ODJEL DJELATNOSTI PRAONICA
Voditelj: Željko Jozić
Tel: 01/3877-404

 

Na temelju članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću “Pleter – usluge” d.o.o., članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19) i članka 6. i 7. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, poslovni broj: 102/03-U/19-04/10 od 10. prosinca 2019. g., Uprava Društva je imenovala povjerljivu osobu.

Povjerljiva osoba:
Iva Vuković, mag. iur.
Voditelj Odjela za pravne poslove i ljudske potencijale
Tel: 01/4627-776

 

E-mail adresa na koju se može poslati prijava: povjerljivaosoba@pleter-usluge.hr