Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Na temelju članka 13. Zakona, TD „Pleter-usluge“ d.o.o. imenovalo je službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Službenica za informiranje: Iva Vuković
tel.: 01/ 4627-776

Zamjenica službenice za informiranje: Ana Hodak
tel.: 01/ 4627-770

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama /  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije /  Zahtjev za ponovnu uporabu informacije podnosi se predviđenom obrascu i to na jedan od sljedećih načina:

–          dostavom na adresu TD „Pleter-usluge“ d.o.o.: Čerinina 23, Zagreb
–          faksom na broj: 01/2334-901
–          mailom na adresu: szi@pleter-usluge.hr
–          usmeno telefonom na broj: 01/ 4627-776.

 

PREUZIMANJE OBRAZACA:
Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc
Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacije.doc
Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc

MJERODAVNI PROPISI:
Zakon o pravu na pristup informacijama NN br. 25/13, 85/15:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html  i
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN br. 12/14: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu