Sustav Kvalitete

Završena implementacija HACCP sustava

Bolesti prenosive hranom, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća bile su izrazito učestale. Ova opasnost, naročito je prijetila konzumentima hrane pripravljene u objektima masovne proizvodnje i prodaje hrane, tvornicama, restoranima, odnosno drugim ugostiteljskim objektima. Učestalost pojave masovnih alimentarnih incidenata, koje su ponekad završavale i fatalno, iznjedrila je potrebu za provođenjem mjera koje bi brojnost takvih oboljenja smanjila na prihvatljive, minimalne vrijednosti.
Danas posjedujemo alate, koji sustavom samokontrole, unaprijed predviđaju rizike u proizvodnji hrane, te smanjuju opasnosti po konzumenta na prihvatljivu, minimalnu razinu. Ovi alati su ISO 22000 i HACCP sustav.

Počeci HACCP sustava sežu u rane 60-te i vežu se uz američki svemirski program i hranu koju konzumiraju astronauti (NASA). Cilj ovog projekta, bio je, proizvesti zdravstveno potpuno sigurnu hranu, bez mikrobioloških patogena, toksina, kemijskih ili fizičkih opasnosti. Primjena HACCP sustava dala je takve rezultate, da u prvoj polovici 80-tih, HACCP sustav prihvaća glavnina svjetske prehrambene industrije.

Danas je HACCP sustav prihvaćen od Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu te Svjetske zdravstvene organizacije (FAO/WHO), a Europska unija nalaže njegovu primjenu svim svojim članicama putem odrednica Codex Alimentarius-a.
Primjena načela HACCP-a zakonski je preduvjet u EU za proizvođače hrane već nekoliko godina, a temeljem Zakona o hrani (NN 46/07) od 07.svibnja 2007.godin i u Republici Hrvatskoj.

U suradnji s tvrtkom Ekotours d.o.o iz Zagreba te vanjskim suradnikom za implementaciju HACCP sustava, mr. Zlatkom Čuligom, dr.vet.med., Trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o, tijekom 2010 godine, završilo je uvođenje HACCP sustava u sve svoje restorane. Uvođenjem ovog sustava samokontrole, zdravstvena sigurnost pripremljene hrane podignuta je na najviši nivo, a što je obzirom na specifičnost korisnika naših usluga MO i OS RH od posebnog interesa.

Politika kvalitete i zaštite okoliša ISO 9001:2008 te ISO 14001:2004

Trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. dana 02.04.2014.  implementiralo je Sustav upravljanja kvalitetom i zašitite okoliša prema međunarodnim normama ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
U nastavku pogledajte Politiku kvalitete i zaštite okoliša:

Politika kvalitete i zaštite okoliša